​Praca dyplomowa

 1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia: 12.05.2019r. Dziekan na prośbę studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najdalej do dnia 14.09.2019r. W takim przypadku należy złożyć do dziekanatu podanie zaopiniowane przez promotora (z uzasadnieniem).
 2. W dziekanacie należy złożyć:
  - 1 egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie – podpisany na stronie tytułowej przez promotora (klauzula przyjęcia i dopuszczenia do obrony),
  - Oświadczenie studenta i promotora o samodzielności pracy – podpisane własnoręcznie należy złożyć wraz z pracą (nie wczepiać do oprawionej pracy); druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej,
  - Elektroniczną wersję pracy z plikami w formacie Word i PDF na płycie CD w miękkiej okładce,
  - Kartę obiegową student otrzymuje w chwili złożenia pracy dyplomowej. Uzupełnioną należy dostarczyć do dziekanatu nie później niż w dniu obrony,
  - Indeks z kartami egzaminacyjnymi (ze wszystkimi wpisami!!!) – należy złożyć najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony,
  - Legitymację studencką (studia magisterskie) należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego. Studenci studiów licencjackich nie zdają legitymacji.
 3. W Referacie Spraw Studenckich (pok. WA-108) należy złożyć:
  - 5 fotografii w formacie 4,5 x 6,5 w stroju galowym (kolorowe lub czarno-białe).
 
Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej  
Oświadczenie o oryginalności pracy
Wzór strony tytułowej
Karta obiegowa studenta

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA