Praktyki - Pielęgniarstwo

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na studiach licencjackich

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i w zakresie opieki specjalistycznej na studiach pierwszego stopnia student nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.
Zakres kształcenia praktycznego liczba godzin
zajęć praktycznych
liczba godzin
praktyk zawodowych
1.Podstawy pielęgniarstwa 80 120
2. Promocja zdrowia 20 -
3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 200
4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 80  40
5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 160
6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 120 160
7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 160
8. Rehabilitacja i pielęgnowania niepełnosprawnych 80 80
9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 80
10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 80
11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 40
12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 40 40
13. Opieka paliatywna 40  40
RAZEM 1100 1200
Terminy obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych
PIELĘGNIARSTWO - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE
SEMESTR II, grupy: I , II, III, IV
Semestr letni - marzec-czerwiec 2020
1. 06.03.2020 (piątek) 11. 04.05.2020 (poniedziałek)
2. 13.03.2020   (piątek) 12. 08.05.2020 (piątek)
3. 20.03.2020 (piątek) 13. 15.05 2020 (piątek)
4. 27.03.2020 (piątek) 14. 22.05. 2020 (piątek)
5. 30.03.2020 (poniedziałek) 15. 29.05.2020 (piątek)
6. 03.04.2020 (piątek) 16. 01.06. 2020 (poniedziałek)
7. 06.04.2020 (poniedziałek) 17. 05.06.2020 (piątek)
8. 10.04.2020 (piątek) 18. 12.06.2020 (piątek)
9. 17.04.2020 (piątek) 19. 19.06. 2020 (piątek)
10. 24.04.2020 (piątek) 20. 26.06.2020 (piątek)
Zajęcia odbywają się w placówkach medycznych w godzinach  7.30 – 14.30
Miejsca odbywania obowiązkowych zajęć praktycznych (placówki szpitalne) studenci otrzymują na maila grupowego.
PLIKI DO POBRANIA
Dzienniczek zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
Karta oceny placówki i mentora przez studenta
Kryteria doboru opiekuna praktyk zawodowych
Kryteria doboru placówki medycznej
Podanie do prodziekan
Regulamin kształcenia praktycznego
Skierowanie na praktykę zawodową
Zajęcia praktyczne - I rok
Zajęcia praktyczne - II rok
Zajęcia praktyczne - III rok

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów (160 godzin) w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Nasze atuty:

 • Dysponujemy doskonale wyposażonymi  pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe.
 • Umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w podmiotach medycznych
 • Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA