​Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

pikwStudia realizowane są wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Odbiorcy

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć  i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości , płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykłady teoretyczne,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje grupowe,
 • testy

Cele

Program oparty jest  na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz  doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów  organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas  zajęć  przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują

 1. Świadectwo/ Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
 2. Certyfikat Biegłego do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html  
 4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
 5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html).

Szczegółowe informacje www.pikw.pl

Ireneusz Jabłoński
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
- office: +48 22 654 10 44
- mobile: +48 695 761 711
- e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Korzyści

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych  w  skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych  oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia  nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Prowadzący

 • Kadra naukowo-dydaktyczna PWSBiA.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna PIKW:
  certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy.

Rozkład zajęć

ZJAZD TERMIN PRZEDMIOT L.GODZ  CZAS ZAJĘĆ 
I 05.11.2016 Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych.  Istota i rodzaje przestępstw  4 09:30 - 12:30
05.11.2016 Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych.  Istota i rodzaje przestępstw  4 13:15 - 16:15
06.11.2016 Prawo - karne aspekty korupcji 4 09:30 - 12:30
06.11.2016 Prawo - karne aspekty korupcji 4 13:15 - 16:15
II 19.11.2016 Zarządzanie ryzykiem oszustw 4 09:30 - 12:30
19.11.2016 Zarządzanie ryzykiem oszustw 4 13:15 - 16:15
20.11.2016 Finanse przedsiębiorstwa  4 09:30 - 12:30
20.11.2016 Finanse przedsiębiorstwa  4 13:15 - 16:15
III 03.12.2016 Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 4 09:30 - 12:30
03.12.2016 Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 4 13:15 - 16:15
04.12.2016 Psychologia oszustwa 4 09:30 - 12:30
04.12.2016 Psychologia oszustwa 4 13:15 - 16:15
IV 17.12.2016 Metodyka przeprowadzania kontroli 4 09:30 - 12:30
17.12.2016 Metodyka przeprowadzania kontroli 4 13:15 - 16:15
18.12.2016 Psychologia oszustwa 4 09:30 - 12:30
18.12.2016 Psychologia oszustwa 4 13:15 - 16:15
V 07.01.2017 Zamówienia publiczne 4 09:30 - 12:30
07.01.2017 Zamówienia publiczne 4 13:15 - 16:15
08.01.2017 Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 4 09:30 - 12:30
08.01.2017 Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 4 13:15 - 16:15
VI  21.01.2017 Zarządzanie ryzykiem oszustw 4 09:30 - 12:30
21.01.2017 Zarządzanie ryzykiem oszustw 4 13:15 - 16:15
22.01.2017 Rachunkowość finansowa i zarządcza  4 09:30 - 12:30
22.01.2017 Rachunkowość finansowa i zarządcza  4 13:15 - 16:15
  04.02.2017 Metodyka przeprowadzania kontroli 4 09:30 - 12:30
04.02.2017 Metodyka przeprowadzania kontroli 4 13:15 - 16:15
05.02.2017 Seminarium dyplomowe  2 9 :30 - 11 :30
05.02.2017      
    Razem I semestr 106  
VII 18.02.2017 Oszustwa księgowe 4 09:30 - 12:30
18.02.2017 Oszustwa księgowe 4 13:15 - 16:15
19.02.2017 Oszustwa księgowe 4 09:30 - 12:30
19.02.2017 Oszustwa księgowe 4 13:15 - 16:15
VIII 11.03.2017 Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji  4 09:30 - 12:30
11.03.2017 Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji  4 13:15 - 16:15
12.03.2017 Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji  4 09:30 - 12:30
12.03.2017 Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji  4 13:15 - 16:15
IX 25.03.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 4 09:30 - 12:30
25.03.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 4 13:15 - 16:15
26.03.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 4 09:30 - 12:30
26.03.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 4 13:15 - 16:15
X 08.04.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne  4 09:30 - 12:30
08.04.2017 Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne  4 13:15 - 16:15
09.04.2017 Wykorzystanie narzędzi informatycznych 4 09:30 - 12:30
09.04.2017 Wykorzystanie narzędzi informatycznych 4 13:15 - 16:15
XI  22.04.2017 Wykorzystanie narzędzi informatycznych 4 09:30 - 12:30
22.04.2017 Wykorzystanie narzędzi informatycznych 4 13:15 - 16:15
23.04.2017 Seminarium dyplomowe  4 09:30 - 12:30
23.04.2017 Seminarium dyplomowe  2 13:15 - 15:15
XII 13.05.2017 Studium przypadków - zajęcia warsztatowe 4 09:30 - 12:30
13.05.2017 Studium przypadków - zajęcia warsztatowe 4 13:15 - 16:15
14.05.2017 Studium przypadków - zajęcia warsztatowe 4 09:30 - 12:30
13.04.2017 Studium przypadków - zajęcia warsztatowe 4 13:15 - 16:15
  do ustalenia OBRONA PRACY KOŃCOWEJ     
    Razem II semestr  94  
    w tym 45 min przerwa (12:30 - 13:15)    

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA