Kontroler wewnętrzny

pikwStudia realizowane są wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Odbiorcy

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym, a w szczególności:

 • w administracji publicznej
 • w urzędach pracy, urzędach celnych, jednostkach wojskowych
 • w instytucjach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki, zespoły szkół, komunikacja miejska, itp.)
 • w instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, itp.).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Przygotowanie obejmuje:

 • nabycie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Prowadzący

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo- dydaktyczna Uczelni.

Certyfikaty / Świadectwa / Dyplomy

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, certyfikat potwierdzający kompetencje Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o.

Ramowy plan studiów

 • Wprowadzenie do tematyki kontroli
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Organizacja kontroli w organizacji. Planowanie w kontroli
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka przeprowadzania kontroli
 • Podstawy prawa spółek
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej
 • Audyt wewnętrzny w organizacji
 • Kontrola Państwowa - rodzaje, zasady, metodyka
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola systemów informatycznych
 • Seminarium dyplomowe

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za  postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA