​Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

pikwStudia realizowane są wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności skutecznego wdrażania i monitorowania systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania  i zwalczania zagrożeń w osiąganiu celów organizacji, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Odbiorcy studiów

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem oraz audytorzy wewnętrzni.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje.

Prowadzący

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, specjaliści od zarządzania ryzykiem oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Certyfikaty / Świadectwa / Dyplomy

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, certyfikat potwierdzający kompetencje Koordynatora kontroli zarządczej w administracji  II Stopnia PIKW oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o.

Ramowy plan studiów

 • Wprowadzenie do systemów kontroli wewnętrznej
 • Środowisko kontroli wewnętrznej
 • Identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zamówienia publiczne
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
 • Informacja i komunikacja
 • Audyt wewnętrzny w organizacji
 • Wykrywanie oszustw i nadużyć
 • Seminarium dyplomowe

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za  postępowanie związane z przyjęciem na studia. 

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA