Pedagogika medialna

Unikatowe studia podyplomowe o charakterze e-learningowym i stacjonarnym. Większość zajęć będzie można odbyć w domu lub innym, dogodnym miejscu. W trakcie edukacji studenci będą: - korzystać z profesjonalnie przygotowanych materiałów e-learningowych, - uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych on-line („na żywo”), - mieć stały kontakt z nauczycielami akademickimi przez Internet.

Do korzystania z platformy e-learningowej przygotują Cię wysokiej klasy specjaliści – zaoszczędzisz tym samym czas i pieniądze związane z dojazdem do uczelni oraz koniecznością wynajmu mieszkania/pokoju. E-learning to najlepsza forma studiów, jeśli zamierzasz łączyć edukację z pracą zawodową i zdobywaniem doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. W każdym roku akademickim planowanych jest ponadto około 80 godzin zajęć stacjonarnych, co stanowi około 30% ogólnej liczby godzin uzupełniających e-learning.

ODBIORCY STUDIÓW

Studia skierowane są głównie do nauczycieli, od których wymagane są kwalifikacje z zakresu Pedagogiki Medialnej, a także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę jako: wychowawca, wykładowca, animator, konsultant lub specjalista w różnych dziedzinach pedagogiki i e-learningu. Absolwent tych studiów znajdzie zatrudnienie w tradycyjnych i wirtualnych instytucjach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i samorządowych, w firmach, mediach, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy organizacjach pozarządowych.

CEL STUDIÓW

Zdobycie: - wiedzy z zakresu Pedagogiki Medialnej i pokrewnych jej kierunków z zakresu Psychologii, Mediów - Przekazów Medialnych. a także Prawa - Prawa Autorskiego - Własność Intelektualna, NETYKIETA, - umiejętności tworzenia e-kursów przedmiotowych i innych, - umiejętności tworzenia filmów oświatowych na potrzeby kształcenia zdalnego i innych, a także zawieszania ich w sieci.

ZAKŁADANE ZASADNICZE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W zakresie wiedzy:

 • podstawy Pedagogiki - w tym Pedagogika Medialna
 • podstawy Psychologii - w tym Psychologia Rozwojowa
 • podstawy Dydaktyki - w tym e-learning
 • podstawy Prawa - w tym Prawa Autorskiego - zasady prawnej ochrony własności - Własność Intelektualna
 • Netykieta - zasady dobrego obyczaju w sieci Internet

W zakresie umiejętności:

 • tworzenie sylabusów
 • tworzenie e-kursów
 • tworzenie filmów oświatowych

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Studia są prowadzone w sposób hybrydowy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, E-learning.

Semestr I

 • Zajęcia teoretyczne i warsztaty 40 godzin
 • E-learning 80 godzin

Semestr II

 • Zajęcia teoretyczne i warsztaty - 40 godzin
 • E-learning - 80 godzin
 • Studenci wykonują projekt – praktyczną pracę końcową na ocenę.

CERTYFIKATY

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

WYKŁADOWCY

Eksperci w zakresie Pedagogiki, Psychologii, Prawa, Mediów, Informatyki

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

OPŁATY ZA STUDIA

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.400 PLN
  - przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%,
  - w dwóch równych ratach po 2.200 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Koordynator studiów:
Iwona Sadowska

T: 883 193 646
E: iwona.sadowska2017@gmail.com

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA