Sztuka filmowa - warsztaty filmowe

SZTUKA FILMOWA

Jedyne w swoim rodzaju studia podyplomowe o charakterze e-learningowym i stacjonarnym na planach filmowych i telewizyjnych dadzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu sztuki filmowej. Część zajęć będzie można odbyć w domu lub innym, dogodnym miejscu dzięki profesjonalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz stałemu kontaktowi z nauczycielami akademickimi przez Internet. Do korzystania z platformy e-learningowej przygotują Państwa wysokiej klasy specjaliści. E-learning to najlepsza forma studiów, jeśli zamierzasz łączyć edukację z pracą zawodową. Nieodzowne natomiast będzie uczestniczenie w planach filmowych i telewizyjnych.

ODBIORCY STUDIÓW

Studia skierowane są głównie do nauczycieli Sztuki, od których wymagane są kwalifikacje z zakresu Sztuki Filmowej, a także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w szeroko rozumianych mediach w tym mediach społecznościowych.

CEL STUDIÓW

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu Sztuki Filmowej i pokrewnych jej kierunków np. z zakresu Prawa - Prawa Autorskiego + NETYKIETA i RODO.

ZAKŁADANE ZASADNICZE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W zakresie wiedzy: 
 • podstawy Sztuki Filmowej - w tym Sztuka Montażu Filmowego 
 • podstawy pisania scenariuszy
 • podstawy Prawa - w tym Prawa Autorskiego - zasady prawnej ochrony własności.
 • Netykieta - zasady dobrego obyczaju w sieci Internet 
 • RODO

 W zakresie umiejętności: 

 • tworzenie scenariuszy
 • kadrowanie zdjęć
 • montaż filmowy
 • realizacja filmu

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Studia są prowadzone w sposób hybrydowy: wykłady, warsztaty filmowe, e-learning.

Semestr I

Zajęcia teoretyczne i warsztaty filmowe 90 godzin
E-learning 30 godzin

Semestr II

Zajęcia teoretyczne i warsztaty filmowe - 90 godzin
E-learning - 30 godzin
Studenci wykonują projekt – praktyczną pracę końcową na ocenę - film.

CERTYFIKATY

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Sztuki Filmowej.

WYKŁADOWCY

Eksperci w zakresie Sztuki Filmowej, Prawa, Mediów, Informatyki.

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

OPŁATY ZA STUDIA 

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.400 PLN
  - przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%,
  - w dwóch równych ratach po 2.200 PLN.
Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:
 
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Koordynator studiów:
Iwona Sadowska

T: 883 193 646
E: iwona.sadowska2017@gmail.com

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA