​Zamówienia publiczne

pzrzpStudia podyplomowe Zamówienia Publiczne, realizowane są wspólnie z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Przygotowują do pełnienia funkcji rzeczoznawcy lub biegłego sądowego w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji zadań specjalisty ds. zamówień publicznych w instytucjach państwowych, samorządowych i obsługi innych wszelkich podmiotów w ramach działalności gospodarczej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procedurach udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych.

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych z problematyką wielu dziedzin prawa, zarządzania projektami i technik negocjacyjnych. Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem zamówień, procesem związanym z przygotowaniem zamówień, a także ich realizacją.

Absolwenci, po pozytywnym ukończeniu studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, a ponadto absolwenci, którzy spełniają dodatkowe  warunki otrzymają Dyplom Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Wykłady prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, praktycy - znawcy procedur związanych z problematyką zamówień publicznych.

Ramowy program studiów 

 • System zamówień publicznych
 • Finanse publiczne
 • Procedury zamówień publicznych
 • Dokumentacja zamówień publicznych
 • Informatyczna obsługa zamówień publicznych
 • Techniki negocjacji
 • Analiza rynku
 • Środki ochrony prawnej
 • Vademecum zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Warunki zamówień publicznych
 • Wartość szacunkowa zamówienia publicznego
 • Zamówienia robót budowlanych
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Organizacja obsługi zamówień publicznych
 • Standardy zamówień publicznych
 • Warsztaty specyfikacji istotnych w zamówieniach publicznych
 • Warsztaty warunków zamówienia publicznego
 • Warsztaty obliczania wartości zamówienia
 • Rękojmia prawidłowego wykonania zamówienia

Razem: 192 godz.

Czas trwania

Dwa semestry

Cykl zajęć

sobota-niedziela co dwa tygodnie.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłata za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.500 PLN. Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%. W dwóch równych ratach po 2.250 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA