Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Adresaci studiów

pikw

Studia realizowane są wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej i przeznaczone dla odpowiadających za bezpieczeństwo informacji w firmie. Słuchaczami mogą być również osoby planujące zajmować się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym i prywatnym. 

Cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:
 • pracy na stanowiskach: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji
 • pełnienia obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji
 • kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie

Zakładane efekty studiów

 • znajomość aktów prawnych, norm i standardów dotyczących ochrony informacji
 • znajomość praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 17799 oraz PN-ISO/IEC 27001
 • umiejętność samodzielnego oszacowania ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27005
 • samodzielne opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • umiejętność opracowywania regulacji i procedur bezpieczeństwa
 • umiejętność realizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa w obszarach takich jak:
  - identyfikacja i klasyfikacja aktywów
  - bezpieczeństwo osobowe
  - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  - zarządzanie systemami i sieciami
  - kontrola dostępu
  - pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  - zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  - zarządzanie ciągłością działania
 • zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Prowadzący

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.

Ramowy plan studiów

Zagadnienia

Ilość godzin

Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Standardy i normy bezpieczeństwa
- Terminologia
- Znaczenie informacji w przedsiębiorstwie 
- Międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa
6
Zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji
- Organizacja zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji
- Szacowanie ryzyka
- Postępowanie z ryzykiem
- Informowanie o ryzyku
- Monitoring i przegląd
26
Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Polityka bezpieczeństwa informacji oraz wewnętrzna organizacja bezpieczeństwa
- Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa
- Bezpieczeństwo osobowe
- Bezpieczeństwo fizyczne oraz środowiskowe
- Zarządzanie sieciami i systemami informatycznymi
- Zarządzanie kontrolą dostępu
- Pozyskiwanie, rozwój oraz utrzymanie systemów
- Zarządzanie incydentami oraz ciągłością działania
- Zgodność z przepisami prawa i standardami
80
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Ustanowienie, wdrożenie i eksploatacja systemu
- Monitorowanie i przeglądy systemu oraz nadzór nad dokumentami i zapisami
- Audyt wewnętrzny systemu
- Odpowiedzialność kierownictwa
- Doskonalenie systemu
8
Prawne aspekty ochrony informacji
- Ochrona informacji ustawowo chronionych
- Prawo własności intelektualnej 
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona informacji niejawnych
- Ochrona baz danych
40
Audyt bezpieczeństwa informacji
- Standardy i metodyka audytu
- Planowanie i realizacja audytu bezpieczeństwa informacji
- Realizacja audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego
22
Psychologiczne aspekty procesów ochrony i pozyskiwania informacji
- Socjotechnika
- Sposoby pozyskiwania informacji
- Wywiad gospodarczy
- Szpiegostwo
- Skuteczna ochrona
- Techniki uświadamiania
10
Seminarium dyplomowe 8
  200

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA