Zarządzanie projektami IT

altkomStudia podyplomowe Zarządzanie projektami IT realizowane są wspólnie z Altkom Akademią S.A. – liderem w edukacji informatycznej oraz dostarczaniu rozwiązań IT dla biznesu, a także szkoleń biznesowych z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów IT, członków zarządu przedsiębiorstw, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Cele studiów

Celem studiów jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami IT przy efektywnym wykorzystaniu zasobów, zgodnie ze standardem określonym w PRINCE2®.

Studia ukierunkowane są na wykorzystanie i rozwój umiejętności zarządzania przez cele. Kładą nacisk na indywidualną rolę menedżera jako realizatora założeń i gwaranta wykonania projektu.

W czasie studiów realizowany jest zakres akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation.

Certyfikaty

W czasie studiów słuchacze podchodzą do akredytowanego przez APMG International egzaminu PRINCE2® Foundation. Po zdanym egzaminie studenci otrzymają oficjalne świadectwo wystawione przez APMG w Wielkiej Brytanii.

Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia są nauczycielami akademickimi oraz certyfikowanymi kierownikami projektów z doświadczeniem zdobywanym w największych firmach polskich i międzynarodowych.

Nasi wykładowcy biorą czynny udział w konferencjach tematycznych, a ich publikacje można znaleźć w fachowej prasie i wydawnictwach uniwersyteckich.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. 

Lp. Temat Ilość godzin Zjazd Prowadzący
1 Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego 10 I ALTKOM
2 Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego 10 I PWSBiA
3 Wprowadzenie do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2® 10 II ALTKOM
4 Zarządzanie kontraktem w projekcie 10 II ALTKOM
5 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) 10 III ALTKOM
6 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) 10 III ALTKOM
7 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) + egzamin PRINCE2® Foundation 10 IV ALTKOM
8 Blok metodyczny - metodyki zwinne -zarządzanie wytwarzaniem produktów wg SCRUM 10 IV PWSBiA
9 Blok analityczny - Zarządzanie wymaganiami 10 V PWSBiA
10 Blok analityczny - Zarządzanie wymaganiami 10 V PWSBiA
11 Blok techniki projektowe - harmonogramowanie, kontrola realizacji projektu i zarządzanie ryzykiem w projekcie 10 VI ALTKOM
12 Blok techniki projektowe - harmonogramowanie, kontrola realizacji projektu i zarządzanie ryzykiem w projekcie 10 VI ALTKOM
13 Blok techniki projektowe - komunikacja i zarządzanie zespołem w projektach 10 VII ALTKOM
14 Blok techniki projektowe - zarządzanie konfiguracją i zmianą w projekcie 10 VII PWSBiA
15 Blok praktyczny - projekt IT od pomysłu do produktu końcowego 10 VIII PWSBiA
16 Blok praktyczny - projekt IT od pomysłu do produktu końcowego 10 VIII PWSBiA
17 Blok praktyczny - Zarządzanie projektem wg PRINCE2 w praktyce - gra strategiczna 10 IX ALTKOM
18 Podsumowanie zarządzania projektami IT i egzamin końcowy 10 IX PWSBiA
  Razem 190  

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA