Żywienie człowieka i ocena żywności

Odbiorcy studiów

Studia  adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat dietetyki, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw a także analizy i oceny jakości żywności.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów  jest nabycie  wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym również w obszarze żywienia zbiorowego;
 • zapobieganie chorobom żywieniowo-zależnym;
 • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia;
 • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie jakości i analizie żywności.
 • edukacji żywieniowej.

Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia są nauczycielami akademickimi oraz praktykami z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie.

Ramowy plan studiów

L.p. Przedmiot l.godz.
I SEMESTR
1. Mikrobiologia żywności 10
2. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, interakcje leków z żywnością 20
3. Anatomia i patofizjologia przewodu pokarmowego 15
4. Alergie pokarmowe 20
5. Biochemia żywności 10
6. Edukacja i poradnictwo żywieniowe 15
II SEMESTR
7. Toksykologia żywności 20
8. Analiza i ocena jakości żywności 30
9. Chemia żywności 15
10. Żywienie człowieka w różnych okresach ontogenezy oraz żywienie kliniczne 30
11. Seminarium 15

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Wymagane dokumenty

 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Opłaty

 • Wpisowe: 100 zł - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne: 4 000 zł - może być opłacane w dwóch równych ratach (2 x 2 000 zł).


Absolwenci PWSBiA

 • Wpisowe: 100 zł. - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne: 3 700 zł - może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1850 zł).

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA